Lloguer

Realitzem un estudi previ de la situació del mercat i de l’oferta i demanda existent per identificar el preu de mercat de la propietat que vol llogar.
Assessorament jurídic, fiscal i urbanístic previ a l’arrendament. Això vol dir:
Estudi jurídic de la documentació disponible per assegurar-nos de que la titularitat és correcta i de que disposem de tot el necessari per formalitzar el contracte d’arrendament sense incidències ni demores.

Obtenció de la documentació necessària prèvia per formalitzar un contracte d’arrendament. Cèdula d’Habitabilitat, Certificat Energètic i la resta de documentació necessària.

Disposem de l’opció de lloguer segur, que permet a l’arrendador garantir-se el cobrament del lloguer davant de qualsevol circumstància d’impagament per part del llogater.
Actuem amb total transparència en la transacció, tant pel arrendador com pel arrendatari.

Serietat professional avalada pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona.
Registre AICAT núm. 1440.

Més de 45 anys d’activitat professional a Barcelona ens avalen.

La nostra activitat en la intermediació dels arrendaments està emparada amb una pòlissa de Responsabilitat Civil.
Si ho desitja, li facilitem, sense cap compromís, un pressupost integral o parcial de reforma de la seva propietat.