Compra/venda

Ens assegurem de realitzar una valoració acurada de la seva propietat.
Realitzem un estudi previ de la situació del mercat i de l’oferta i demanda existent per identificar el preu de mercat de la propietat que vol vendre.
Assessorament jurídic, fiscal i urbanístic de la compra-venda. Això vol dir: Estudi jurídic de la documentació disponible per assegurar-nos de que la titularitat és correcta i de que disposem de tot el necessari per realitzar la compra-venda sense incidències ni demores.

Verificació registral gratuïta de la propietat al Registre de la Propietat. Obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat, del Certificat Energètic i de la resta de documentació necessària.

Valoració de la repercusió fiscal prèvia de la compra-venda, tant pel comprador com pel venedor. Càlcul de totes les despeses i impostos. IVA, IRPF, Impost de Societats, (si és el cas), Plusvàlua municipal, Impost de Transmissions Patrimonials.

En resum, ens assegurem de que la compra-venda es realitza amb plenes garanties jurídiques, tant pel comprador com pel venedor.

Actuem amb total transparència en la transacció, tant pel venedor com pel comprador.
Serietat professional avalada pel Col.legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i pel Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona.

Registre AICAT núm. 1440

Més de 45 anys d’activitat professional a Barcelona ens avalen i ho confirmen.

La nostra activitat en la intermediació de la compra-venda està emparada amb una pòlissa de Responsabilitat Civil.
Si ho desitja, li facilitem, sense cap compromís, un pressupost integral o parcial de reforma de la seva propietat.